Dreamlife MT – Team building chào năm mới 2021


Dreamlife MT – Team building chào năm mới 2021

Trong tháng Một vừa qua, Dreamlife MT đã có dịp tập hợp tất cả thành viên. Trong dịp hoạt động này, điểm đến là Hồ Cốc, Vũng Tàu với các hoạt động nội bộ của tập thể. Các trò chơi được chuẩn bị trước cùng các kế hoạch nhầm kết nối, tăng đoàn kết của tập thể.

Một số hình ảnh hoạt động ngày 02 – 03/01/2021 vừa qua của chúng tôi:

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *