WhooshWinder® Slide EN

Model #226811

Lứa tuổi: 5 đến 12 tuổi

Tổng quan về thành phần

PlayBooster® WhooshWinder® Slide EN có các bài hỗ trợ đặc biệt để đáp ứng các yêu cầu về độ thanh thải của các tiêu chuẩn EN trong khi cho trẻ em đi xe nhanh, xoắn xuống từ các sàn 6 ft hoặc 8 ft.